نشریات دانشجویی
نشریات دانشجویی 

 

به صورت عمده نشریات دانشجویی که توسط دانشجویان ایجاد می گردد دارای محوریت مسائل سیاسی ‍‍، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و غیرهٔ روز است. به صورت عمومی نقد دانشجویان در مورد این مطالب در نشریات بیان می‌شود اما بیان دیدگاه‌های افراد خارج از دانشگاه یا مکاتب فکری متفاوت در این نشریات چندان دور از ذهن نیست. بخصوص این نوع از فعالیت‌ها در ایام مختلف وابسته به مبحث روز مطالب مربوطه را به شکل مداوم پیگیری می کنند.

در سال 91 13نتیجه داوری و ارزیابی جشنواره نشریات دانشگاهی منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی دردی ماه 91 در واحد قزوین برگزار گردید ، در این دوره از ارزیابی ، نشریات واحدهای قزوین ، تاکستان ، بوئین زهرا و کرج شرکت داشتند . که نشریات برتر به ترتیب نوع مطالب فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، نماز ، قرآن و عترت ،علمی - تخصصی و اجتماعی ، خبری و اطلاع رسانی کسب رتبه نموده اند .قابل ذکر است نشریه هوای پرواز از واحد بوئین زهرا کسب رتبه سوم نموده است ، در فایل پیوست رتبه های کسب شده واحد های منطقه 12 ذکر شده است .